Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Παραγωγή και Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων, Ετήσια

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την παραγωγή και διαχείρηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων στην Κύπρο. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και καλύπτουν την περίοδο από το 1996 και εντεύθεν. Τα δεδομένα αφορούν τις πιο κάτω κατηγορίες :

 • Συνολικά παραχθέντα απόβλητα
 • Συνολικά απόβλητα που έτυχαν επεξεργασίας
 • Ποσότητα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών
 • Ποσότητα αποβλήτων που προωθήθηκε για ανακύκλωση, σύνολο
 • Ποσότητα αποβλήτων που προωθήθηκε για ανακύκλωση κατά είδος: χαρτί, χαρτόνι και προϊόντα του,πλαστικό,γυαλί,μέταλλο,ξύλο,κλωστοϋφαντουργικές ύλες και προϊόντα,σύμμεικτα ανακυκλώσιμα υλικά
 • Ποσότητα αποβλήτων που χρησιμοποιήθηκε και ανάκτηση ενέργειας, σύνολο
 • Ποσότητα αποβλήτων που χρησιμοποιήθηκε και ανάκτηση ενέργειας, εκ της οποίας: υπολείμματα από χωριστή συλλογή αποβλήτων
 • Ποσότητα αποβλήτων από χωριστή διαλογή για κομποστοποίηση
 • Ποσότητα αποβλήτων από χωριστή διαλογή για κομποστοποίηση, εκ της οποίας: ποσότητα που χρησιμοποιήθηκε για παραγωγή κόμποστοποίηση
 • Ποσότητα βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων που έτυχε διαχείρισης σε μονάδες επεξεργασίας αστικών αποβλήτων
 • Ποσότητα αποβλήτων που κατέληξε σε χώρους απόρριψης

Τα δεδομένα παρέχονται μέσω βάσης δεδομένων pxWeb και μπορούν να εξαχθούν σε μορφές xlsx, csv, px, json, κλπ.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
14/04/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
11/04/2022
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
68cee1dc-796b-4859-9308-fa46b743f070
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.761474609375 34.436646337534, 31.761474609375 35.820318667076, 35.057373046875 35.820318667076, 35.057373046875 34.436646337534))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/1996
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μαριλένα Κυθραιώτου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

109