Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Ινστιτούτο διεξάγει έρευνα προς δημιουργία και μεταφορά γνώσης για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και την επίλυση προβλημάτων του αγροτικού κόσμου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Παραγωγικότητα Νερού των κύριων καλλιεργειών στην Κύπρο

Σύνολο ψήφων: 0

Τα δεδομένα αυτά αφορούν πρωτογενή στοιχεία από έρευνα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, και αφορούν στην ολική και ειδική παραγωγικότητα νερού κύριων καλλιεργειών στην Κύπρο. Παρέχονται στοιχεία ανά καλλιέργεια για:

α) την αναμενόμενη τιμή,
β) τη μέση τιμή,
γ) το ακαθάριστη πρόσοδο,
δ) τις ανάγκες σε νερό,
ε) την οικονομική παραγωγικότητα νερού
στ) τη φυσική παραγωγικότητα νερού.

Σημειώσεις:
1. Πηγή: Norm input-output data for the main crop and livestock enterprises in Cyprus. Agricultural Economics Rreport 46. 2007 (Αν. έκδοση: Μάιος 2011)
2. Η στήλη που αφορά στις ανάγκες σε νερό λήφθηκε από τον υπολογισμό των Υδατικών Αναγκών των καλλιεργειών που έγινε από τον Κλάδο Εγγείων Βελτιώσεων του ΙΓΕ το 2014.
3. Μετατροπή δεσμών σε τόνους: Σέλινο (600 γρ), Κρεμμυδάκια (120 γρ), Σπανάκι (220 γρ), Μαρούλι (250 γρ), Ραπανάκια (200 γρ).
4. Η Ακαθάριστη Πρόσοδος δεν περιλαμβάνει τις επιδοτήσεις.

Η διαδικτυακή εφαρμογή (app) βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών στη διαδικτυακή διεύθυνση: http://news.ari.gov.cy/apps/opfpn.html

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
10/07/2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
25/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
a44ff9d3-fb59-437c-a2de-e11bec9dce03
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.944580050185 34.388023781843, 31.944580050185 35.745769251072, 34.85595700331 35.745769251072, 34.85595700331 34.388023781843))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2012 to 30/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιώργος Αδαμίδης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

146