Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Παραδόσεις Μπίρας από τα Εργοστάσια, Ετήσια

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά δεδομένα που αφορούν στις παραδόσεις μπύρας (Επιτόπιας κατανάλωσης, Εξαγωγές και Σύνολο) από τα εργοστάσια. Τα δεδομένα είνια σε ετήσια βάση και αφορούν στην περίοδο από το 2002 και εντεύθεν.

Τα δεδομένα παρέχονται μέσω βάσης δεδομένων pxWeb και μπορούν να εξαχθούν σε μορφές xlsx, csv, px, json, κλπ.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
07/06/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
07/06/2023
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
ca99902b-44f8-41d5-949f-0abbb3a42908
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.975708007813 34.290268305126, 31.975708007813 35.810156948713, 34.788208007813 35.810156948713, 34.788208007813 34.290268305126))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2002
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Έλενα Χριστοδούλου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

46