Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο Υπουργείο για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα οικονομίας. Αποστολή του η διασφάλιση συνθηκών μακροοικονομικής σταθερότητας και ορθολογική διαχείριση των πόρων και των οικονομικών υποχρεώσεων του δημοσίου, για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας Υπουργείου Οικονομικών

Σύνολο ψήφων: 0

Συλλογή στατιστικών δεδομένων που αφορούν στην αγορά εργασίας. Η συλλογή επικαιροποιείται σε τριμηνιαία βάση και περιλαμβάνει τους πιο κάτω Πίνακες:

A. Labour Supply
B. Labour Demand
C. Unemployment (LFS)
D. Inactive Labour Force (15+), LFS
E. ALMP's

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
10/10/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
08/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Τριμηνιαία
Αναγνωριστικό
810babec-3a0c-49ca-80e2-948abf36001b
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.008666992188 34.385096036519, 32.008666992188 35.796373910504, 34.985961914063 35.796373910504, 34.985961914063 34.385096036519))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2009 to 30/03/2018
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μαρία Μάτση
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

146