Πρωτεύουσες καρτέλες

Εθνικός φορέας και σύμβουλος του Κράτους για γεωλογικά θέματα, περιλαμβανομένων αυτών της σεισμικότητας, της προστασίας των ορυκτών πόρων και της αξιολόγησης των γεωκινδύνων.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Περιοχές Ευπρόσβλητες σε Νιτρορύπανση (INSPIRE)

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσίες διάθεσης δεδομένων που προέρχονται από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπισης και περιλαμβάνουν πολύγωνα περιοχών όπου οι υδάτινοι πόροι (επιφανειακοί και υπόγειοι) είναι ευπρόσβλητοι σε νιτρορύπανση από γεωργικές δραστηριότητες.

Τα δεδομένα διατίθενται μέσω της συλλογής δεδομένων "Ζώνες Διαχείρισης/Περιορισμού/Ρύθμισης Εκτάσεων και Μονάδες Αναφοράς" στη βάση της Οδηγίας INSPIRE.

Η διαδικασία λήψης δεδομένων υλοποιείται μέσω πακέτων αρχείων "GML" , προσβάσιμα στο resoure AM_AreaManagement Directory (gml).

Τα δεδομένα διατίθενται επίσης μέσω υπηρεσιών WMS, ersiREST, json και SOAP. Μέσω των υπηρεσιών αυτών επιλέξτε το επίπεδο: AM.NitrateVulnerableZone _NitrateVulnerableZones (3)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
13/12/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
15/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
705c28ba-071a-4cf2-a529-8b7c4f9d6273
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.777954101563 34.339750856855, 31.777954101563 35.849822037079, 34.974975585938 35.849822037079, 34.974975585938 34.339750856855))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
18/04/2016
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

331