Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει ως αποστολή να σχεδιάζει και υλοποιεί πολιτικές στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου, της βιομηχανίας, του ανταγωνισμού και της προστασίας των καταναλωτών.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Περιοχές στις οποίες Δεν Επιτρέπεται η ανάπτυξη Μεμονωμένων Ανεμογεννητριών

Σύνολο ψήφων: 0

Περιοχές στις οποίες δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη μεμονωμένων ανεμογεννητριών με βάση την εντολή 2 (2006) του Υπουργού Εσωτερικών.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
17/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
16/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
e8ae06a6-7cb8-4685-b882-0c629fac11b6
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.981201171875 34.372345185002, 31.981201171875 35.721430347681, 34.793701171875 35.721430347681, 34.793701171875 34.372345185002))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2013
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Υπηρεσία Ενέργειας
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

129