Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η προστασία και η αειφόρος και ορθολογική ανάπτυξη και διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Περιοχή Λεκάνης Απορροής και Σημεία Αποχετευτικών Έργων (INSPIRE)

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσίες διάθεσης δεδομένων που προέρχονται από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και αφορούν:

1. Την Περιοχή Λεκάνης Απορροής όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία για το Νερό 2000/60/EC.
2. Σημεία Αποχετευτικών Έργων που καθορίστηκαν με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων

Τα δεδομένα διατίθενται μέσω της συλλογής δεδομένων "Ζώνες Διαχείρισης/Περιορισμού/Ρύθμισης Εκτάσεων και Μονάδες Αναφοράς" στη βάση της Οδηγίας INSPIRE. Η διαδικασία λήψης δεδομένων υλοποιείται μέσω πακέτων αρχείων "GML" , προσβάσιμα στο resoure AM_AreaManagement Directory (gml). Τα δεδομένα διατίθενται επίσης μέσω υπηρεσιών WMS, ersiREST, json και SOAP.

Μέσω των υπηρεσιών αυτών επιλέξτε το επίπεδο: AM.RiverBasinDistrict_River_Basin_District (4)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
13/12/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
15/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
10a27a65-3644-4d96-9f7b-8137bc5f1547
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.827392578125 34.408609180326, 31.827392578125 35.792753726182, 35.079345703125 35.792753726182, 35.079345703125 34.408609180326))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
18/04/2016
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Έλενα Φοινικαρίδου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

290