Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου. Η Μείζων Λευκωσία είναι χωρισμένη σε δήμους αλλά η Μητροπολιτική εξουσία ανήκει στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Πισίνες & Κολυμβητήρια του Δήμου Λευκωσίας

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων αναφορικά με τις Πισίνες εντός των ορίων του Δήμου Λευκωσίας. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε σημείο ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται:

(α) ονομασία
(β) περιγραφή
(γ) συντεταγμένες Χ
(δ) συντεταγμένες Y

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
15/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
15/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
983d6ade-3a95-4802-b851-f2e47e176b46
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((33.406505584717 35.202594603576, 33.406505584717 35.165274816053, 33.403415679932 35.163029470436, 33.399639129639 35.165836142771, 33.396892547607 35.161626097947, 33.393802642822 35.16471348546, 33.38659286499 35.161906774382, 33.382472991943 35.162748797875, 33.378353118896 35.160784062831, 33.374919891357 35.160503382522, 33.372173309326 35.156854450368, 33.364963531494 35.157415835199, 33.360157012939 35.155450971342, 33.354320526123 35.154608872305, 33.347454071045 35.152082522895, 33.345394134521 35.160784062831, 33.349514007568 35.164152150993, 33.344707489014 35.167520099679, 33.340930938721 35.170607263444, 33.341960906982 35.174536211448, 33.336811065674 35.176781239347, 33.34436416626 35.182393537845, 33.351230621338 35.180709888984, 33.351917266846 35.190811258984, 33.358097076416 35.19221412773, 33.357067108154 35.197825360482, 33.362216949463 35.200069745058, 33.366680145264 35.203155672587, 33.369770050049 35.207924602678, 33.373889923096 35.204277798981, 33.375949859619 35.208205119256, 33.380756378174 35.208485634864, 33.385906219482 35.20988819837, 33.394832611084 35.205680435169, 33.399295806885 35.2059609595, 33.401699066162 35.202033530688))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Λευκωσία
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννης Χέπης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

64