Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου. Η Μείζων Λευκωσία είναι χωρισμένη σε δήμους αλλά η Μητροπολιτική εξουσία ανήκει στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Πλατείες Δήμου Λευκωσίας

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων αναφορικά με τις Πλατείες εντός των ορίων του Δήμου Λευκωσίας. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε σημείο ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται:

(α) ονομασία
(β) περιγραφή
(γ) συντεταγμένες Χ
(δ) συντεταγμένες Y

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
08/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
14/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
431a4ee1-d13b-45f9-af46-811c6e4e8742
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((33.35054397583 35.181551717774, 33.351917266846 35.191372409389, 33.357410430908 35.191933555919, 33.362216949463 35.199789200377, 33.366680145264 35.203716737722, 33.370456695557 35.208485634864, 33.373546600342 35.204838856363, 33.376293182373 35.209327175875, 33.381099700928 35.207924602678, 33.385219573975 35.210729724844, 33.394145965576 35.20539990987, 33.398265838623 35.20708304713, 33.400325775146 35.203436205639, 33.406162261963 35.203997268836, 33.407192230225 35.164994151241, 33.403415679932 35.163590812652, 33.399982452393 35.165274816053, 33.396892547607 35.161906774382, 33.394145965576 35.164994151241, 33.38659286499 35.161626097947, 33.383159637451 35.16471348546, 33.379039764404 35.161345420544, 33.375263214111 35.160222701245, 33.370800018311 35.156854450368, 33.365993499756 35.157135143268, 33.360500335693 35.156012365858, 33.353633880615 35.154608872305, 33.347454071045 35.152363232259, 33.345394134521 35.160503382522, 33.348140716553 35.16471348546, 33.343334197998 35.167800755774, 33.341274261475 35.17172983939, 33.341274261475 35.175378104175, 33.335094451904 35.177623108825, 33.344707489014 35.182112932124))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Λευκωσία
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννης Χέπης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

69