Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Πληθυσμός και Κοινωνικές Συνθήκες (Στατιστική Επετηρίδα)

Σύνολο ψήφων: 0

Συλλογή στατιστικών δεδομένων που σχετίζονται με τον πληθυσμό και τις κοινωνικές συνθήκες. Η συλλογή, μια από τις διαχρονικές εκδόσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, περιλαμβάνει 70 συνολικά Πίνακες, χωρισμένους σε 7 ενότητες οι οποίοες καλύπτουν ,από στατιστικής άποψης, όλο σχεδόν το εύρος του τομέα του πληθυσμού και των κοινωνικών συνθηκών. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και καλύπτουν την περίοδο 1960 και εντεύθεν. Αναλυτικά η συλλογή περιλαμβάνει τις πιο κάτω ενότητες:

B.1. CENSUS YEARS
B.2. POPULATION
B.3. DEMOGRAPHY
B.4. CRIME
B.5. EDUCATION
B.6. HEALTH
B.7. WELFARE

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
2018-02-02
Ημερομηνία δημοσίευσης
02/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
e8aeda10-72ca-461a-b39c-c1169574771c
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.717529296875 34.317919744957, 31.717529296875 35.810574579203, 35.057373046875 35.810574579203, 35.057373046875 34.317919744957))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/1960 to 31/12/2018
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Λουκία Μακρή, Γεωργία Ιωάννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

777