Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Πληθυσμός κατά Ηλικία και Φύλο - Χρονοσειρά

Σύνολο ψήφων: 0

Χρονοσειρά κατανομής πληθυσμού ανά ηλικία και φύλο, σε ετήσια βάση, από το 2001 και εντεύθεν. Στην χρονοσειρά περιλαμβάνονται οι ηλικιακές κατηηγορίες: 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80+

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
24/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
24/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
a82a0a7b-e57b-47a8-af6b-29dc0c96221a
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.887817382813 34.466655495193, 31.887817382813 35.832009993904, 34.920043945313 35.832009993904, 34.920043945313 34.466655495193))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2000 to 30/12/2016
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Λουκία Μακρή, Γεωργία Ιωάννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

2146