Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Πληθυσμός κατά Τόπο Διαμονής (Απογραφή Πληθυσμού 2001)

Σύνολο ψήφων: 0

Συλλογή δεδομένων από την Απογραφή Πληθυσμού 2001 που σχετίζονται με την επαρχία/δήμο/κοινότητα διαμονής του πληθυσμού κατά την 1/10/2001.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
25/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
25/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
b4c4e490-7153-4f42-9cec-0af4d8fcb87d
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.975708007813 34.448538048272, 31.975708007813 35.832009993904, 34.799194335938 35.832009993904, 34.799194335938 34.448538048272))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
30/09/2001
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γεωργία Ιωάννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

64