Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Πληθυσμός, Νοικοκυριά και Ιδρύματα κατά Επαρχία/Πόλη/Χωριό (Απογραφή Πληθυσμού 1982)

Σύνολο ψήφων: 0

Δεδομένα από την απογραφή πληθυσμού του 1992 που αφορούν στην κατανομή του πληθυσμού, των νοικοκυριών και των ιδρυμάτων ανά επαρχία, πόλη/χωριό και ενορία.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
10/01/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
25/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
b8554f92-7f7b-4b0f-ab1c-f7113843631a
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.959228515625 34.317919744957, 31.959228515625 35.810574579203, 34.815673828125 35.810574579203, 34.815673828125 34.317919744957))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
30/09/1982
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γεωργία Ιωάννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

83