Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Πληθυσμός, Νοικοκυριά κατά Φύλο Επαρχία/Πόλη/Χωριό (Απογραφή Πληθυσμού 1976)

Σύνολο ψήφων: 0

Δεδομένα από την απογραφή πληθυσμού του 1976 που αφορούν στην κατανομή των νοικοκυριών και του πληθυσμού, ανά επαρχία, πόλη/χωριό, ενορία και φύλο.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
10/01/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
25/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
95ebd164-73fb-4ba4-b6ab-58333e4e7807
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.931762695313 34.42135450823, 31.931762695313 35.733972291267, 34.876098632813 35.733972291267, 34.876098632813 34.42135450823))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
30/09/1976
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γεωργία Ιωάννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

216