Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο Υφυπουργείο για εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Πλοία Εγγεγραμμένα στον Κυπριακό Στόλο (ανά είδος πλοίου)

Σύνολο ψήφων: 0

Αριθμός εγγεγραμμένων πλοίων στον Κυπρικακό στόλο, ανά είδος πλοίου. Στα δεδομένα περιλαμβάνονται:

  • TYPE OF VESSEL
  • PERMANENT - No. of Ships
  • PERMANENT - Gross Tonnage
  • PROVISIONAL - No. of Ships
  • PROVISIONAL - Gross Tonnage
  • PARALLEL - No. of Ships
  • PARALLEL - Gross Tonnage
  • TOTAL - No. of Ships
  • TOTAL - Gross Tonnage
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
13/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
13/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
22e71bda-6e8f-4fab-87f4-79bd52784c3e
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.008666992188 34.412291363453, 32.008666992188 35.760721836548, 34.898071289063 35.760721836548, 34.898071289063 34.412291363453))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
30/12/2015
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Τομέας Νηολογίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

74