Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο Υφυπουργείο για εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Πλοία Εγγεγραμμένα στον Κυπριακό Στόλο (ανά ηλικία και μέγεθος)

Σύνολο ψήφων: 0

Πλοία εγγεγραμμένα στον Κυπριακό στόλο ανά ηλικία και μέγεθος. Στα δεδομένα περιλαμβάνονται:

 • DIVISION OF TONNAGE
 • 0 - 4 YEARS (Number)
 • 0 - 4 YEARS (Gross Tonnage)
 • 5 - 9 YEARS (Number)
 • 5 - 9 YEARS (Gross Tonnage)
 • 10 - 14 YEARS (Number)
 • 10 - 14 YEARS (Gross Tonnage)
 • 15 - 19 YEARS (Number)
 • 15 - 19 YEARS (Gross Tonnage)
 • 20 - 24 YEARS (Number)
 • 20 - 24 YEARS (Gross Tonnage)
 • 25 - 29 YEARS (Number)
 • 25 - 29 YEARS (Gross Tonnage)
 • 30 YEARS AND ABOVE (Number)
 • 30 YEARS AND ABOVE (Gross Tonnage)
 • TOTAL (Number)
 • TOTAL (Gross Tonnage)
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
13/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
13/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
72cf060b-8074-4201-968f-d1e372f3cd13
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.777954101563 34.43947785076, 31.777954101563 35.769636353789, 34.985961914063 35.769636353789, 34.985961914063 34.43947785076))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
30/12/2015
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μιχάλης Μάρκου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

42