Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου. Η Μείζων Λευκωσία είναι χωρισμένη σε δήμους αλλά η Μητροπολιτική εξουσία ανήκει στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ποδηλατόδρομοι Δήμου Λευκωσίας

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων αναφορικά με τους Ποδηλατόδρομους εντός των ορίων του Δήμου Λευκωσίας. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε σημείο ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται:

(α) ονομασία
(β) περιγραφή
(γ) συντεταγμένες Χ
(δ) συντεταγμένες Y

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
15/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
14/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
a7697777-19ea-4718-8f83-52568d98d865
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((33.34436416626 35.182674142598, 33.35054397583 35.181551717774, 33.3522605896 35.19221412773, 33.359127044678 35.191652983139, 33.359127044678 35.197825360482, 33.362216949463 35.19922810811, 33.361530303955 35.202314067617, 33.365650177002 35.204277798981, 33.371143341064 35.208205119256, 33.374576568604 35.202875138566, 33.376636505127 35.209327175875, 33.380756378174 35.207644085131, 33.384876251221 35.210729724844, 33.39448928833 35.205680435169, 33.398265838623 35.206241482861, 33.401355743408 35.203716737722, 33.405818939209 35.203716737722, 33.406505584717 35.163871482307, 33.403072357178 35.162187449848, 33.399639129639 35.164432818711, 33.397235870361 35.161345420544, 33.394145965576 35.164152150993, 33.387279510498 35.162187449848, 33.383502960205 35.163310142028, 33.379039764404 35.161345420544, 33.375606536865 35.160784062831, 33.373203277588 35.1565737565, 33.353977203369 35.154047468104, 33.351917266846 35.157415835199, 33.346424102783 35.151801812563, 33.345050811768 35.160222701245, 33.348484039307 35.164152150993, 33.343334197998 35.168362065057, 33.341960906982 35.173413674249, 33.33646774292 35.177061863475))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Λευκωσία
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννης Χέπης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

116