Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου. Η Μείζων Λευκωσία είναι χωρισμένη σε δήμους αλλά η Μητροπολιτική εξουσία ανήκει στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Πολιτιστικά Κέντρα Δήμου Λευκωσίας

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων αναφορικά με τα Πολιτιστικά Κέντρα εντός των ορίων του Δήμου Λευκωσίας. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε σημείο ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται:

(α) ονομασία
(β) περιγραφή
(γ) συντεταγμένες Χ
(δ) συντεταγμένες Y

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
19/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
14/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
acfb9d4f-70be-4f4e-b8e2-73d215391f6e
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((33.407535552979 35.165555479896, 33.405818939209 35.203436205639, 33.4006690979 35.204277798981, 33.396892547607 35.205680435169, 33.386936187744 35.210168708164, 33.381786346436 35.208205119256, 33.377323150635 35.209327175875, 33.374919891357 35.204558328157, 33.370800018311 35.207924602678, 33.365993499756 35.203997268836, 33.362560272217 35.202033530688, 33.360500335693 35.198947560522, 33.358097076416 35.191372409389, 33.352603912354 35.191091834671, 33.35054397583 35.181271109147, 33.345050811768 35.181832325434, 33.336811065674 35.177342486634, 33.34264755249 35.174536211448, 33.341274261475 35.169204021717, 33.351230621338 35.163029470436, 33.346767425537 35.161626097947, 33.346080780029 35.152643940654, 33.353290557861 35.156293061663, 33.364963531494 35.1565737565, 33.372859954834 35.157135143268, 33.375263214111 35.161064742172, 33.38041305542 35.161064742172, 33.393802642822 35.163871482307, 33.398609161377 35.161345420544, 33.4006690979 35.164432818711))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Λευκωσία
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννης Χέπης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

59