Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο για την αειφορική διαχείριση και προστασία των κρατικών δασών και άλλων κρατικών δασοκαλυμμένων εκτάσεων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ποτάμια και Αργάκια εντός Κρατικών Δασών (INSPIRE)

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσίες διάθεσης υδρογραφικών δεδομένων του Τμήματος Δασών που εμπίπτουν στην θεματική κατηγορία "Υδρογραφία" της Οδηγίας INSPIRE. Τα δεδομένα αφορούν τα ποτάμια και αργάκια εντός κρατικών δασών.

Τα δεδομένα διατίθενται μέσω υπηρεσιών wfs, wms, esriREST, json και SOAP. Από τις υπηρεσίες επιλέξτε τα επίπεδα/υποεπίπεδα:

Hydrographic Network (9)
Hydrographic Network - watercourse link (10)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
13/12/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
12/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
e80ab960-a3bd-41af-a232-21e138992504
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.953735351563 34.403227236495, 31.953735351563 35.823102472531, 34.854125976563 35.823102472531, 34.854125976563 34.403227236495))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
11/11/2015
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Κωνσταντίνος Παπασάββας
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

497