Πρωτεύουσες καρτέλες

Εθνικός φορέας και σύμβουλος του Κράτους για γεωλογικά θέματα, περιλαμβανομένων αυτών της σεισμικότητας, της προστασίας των ορυκτών πόρων και της αξιολόγησης των γεωκινδύνων.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Προστατευόμενες Περιοχές - Γεωμορφώματα (INSPIRE)

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων που προέρχονται από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και αφορούν Γεωμορφώματα (πολύγωνα θέσεων που το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης καθορίζει στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για σκοπούς προστασίας. Η ανάγκη για προστασία τους εξαρτάται από την επιστημονική, πολιτιστική ή/και αισθητική τους αξία. Αυτό πηγάζει από το Νόμο Περί Γεωλογικών Επισκοπήσεων του 2013 που ορίζει τον Διευθυντή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης να έχει την αρμοδιότητα να ερευνά και να μελετά τις γεωμορφές και τα απολιθώματα και να καθορίζει τους χώρους και τα μέτρα προστασίας τους)

Τα δεδομένα επίσης διατίθενται μέσω υπηρεσιών WFS, WMS, ersiREST, JSON και SOAP. Από τις υπηρεσίες επιλέξετε τα επίπεδα:

Protected Sites - Geological (4)
Protected Sites - Geological [Surface] (5)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
13/12/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
10/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
85e71305-162f-4349-b3e0-17a11a09e99c
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.920776367188 34.430416670706, 31.920776367188 35.787462390871, 34.953002929688 35.787462390871, 34.953002929688 34.430416670706))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
10/12/2015
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

477