Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο για την αειφορική διαχείριση και προστασία των κρατικών δασών και άλλων κρατικών δασοκαλυμμένων εκτάσεων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Προστατευόμενες Περιοχές - Κρατικά Δάση (INSPIRE)

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων που προέρχονται από το Τμήμα Δασών και αφορούν Κρατικά δάση τα οποία κηρύχθηκαν με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

Τα δεδομένα επίσης διατίθενται μέσω υπηρεσιών WFS, WMS, ersiREST, JSON και SOAP. Από τις υπηρεσίες επιλέξετε τα επίπεδα:

Protected Sites - Nature Conservation (6)
Protected Sites - Nature Conservation [Surface] (7)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
11/05/2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
10/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
712cd757-bc61-4117-ae46-43d67b88d103
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.657104492188 34.339750856855, 31.657104492188 35.840916515454, 35.095825195313 35.840916515454, 35.095825195313 34.339750856855))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
11/11/2015
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Κωνσταντίνος Παπασάββας
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

1059