Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιος φορέας για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισής του και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα περιβάλλοντος.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Προστατευόμενες Περιοχές - Τόποι Κοινοτικής Σημασίας και Ζώνες Ειδικης Προστασίας (INSPIRE)

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης χάρτη των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας και Ζώνες Ειδικης Προστασίας. Τα εδομένα που προέρχονται από το Τμήμα Περιβάλλοντος και αφορούν τα όρια των περιοχών του δικτύου Natura 2000:

1. Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) που (εντός του 2015 και πιθανότατα κάποιες εντός του 2016) θα κηρυχτούν σε Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ)
2. Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) που αφορούν τα πουλιά.

Τα δεδομένα επίσης διατίθενται μέσω υπηρεσιών WFS, WMS, ersiREST, JSON και SOAP. Από τις υπηρεσίες επιλέξετε τα επίπεδα:

Protected Sites - Landscape (0)
Protected Sites - Landscape [Surface] (1)
Protected Sites - Environment (2)
Protected Sites - Environment [Surface] (3)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
15/01/2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
10/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
2214e8b4-07ed-4174-8fcf-a627a59ceb81
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.942749023438 34.376028963741, 31.942749023438 35.849822037079, 35.062866210938 35.849822037079, 35.062866210938 34.376028963741))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
11/11/2015
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Νίκος Μανούρης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

914