Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο Υπουργείο για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα οικονομίας. Αποστολή του η διασφάλιση συνθηκών μακροοικονομικής σταθερότητας και ορθολογική διαχείριση των πόρων και των οικονομικών υποχρεώσεων του δημοσίου, για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Προϋπολογισμός 2016 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2016-18

Σύνολο ψήφων: 0

Προϋπολογισμός 2016 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2016-18. Εκτίμηση Δαπανών και εσόδων του Κράτους για το έτος 2016 και τριετής πρόβλεψη / πλαίσιο.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
08/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
08/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
b73c7fa4-2d37-4187-8128-bedbee96c0c4
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.959228515625 34.263458991723, 31.959228515625 35.703589515608, 34.727783203125 35.703589515608, 34.727783203125 34.263458991723))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2015 to 30/12/2018
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μαρία Τσιάκκα
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

15