Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο Υπουργείο για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα οικονομίας. Αποστολή του η διασφάλιση συνθηκών μακροοικονομικής σταθερότητας και ορθολογική διαχείριση των πόρων και των οικονομικών υποχρεώσεων του δημοσίου, για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Προϋπολογισμός 2017 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2017-19

Σύνολο ψήφων: 0

Εκτίμηση Δαπανών και εσόδων του Κράτους για το έτος 2017 και τριετής πρόβλεψη / πλαίσιο. Απεικονίζει τη Δημοσιονομική πολιτική.

Τα δεδομένα περιλαμβάνουν:

i. Κωδικός Υπουργείου /Ανεξάρτητης Υπηρεσίας
ii. Έσοδο/Έξοδο
iii. Κωδικός Λογαριασμού / Account Code
iv. Περιγραφή / Description
v. Ποσό / Base Amount
vi. Κωδικός Ομάδας Λογαριασμών
vii. Όνομα Ομάδας Λογαριασμών / Name
viii. Άρθρο
ix. Όνομα Άρθρου / Name
x. Κωδικός Τμήματος
xi. Όνομα Τμήματος / Name
xii. Κωδικός Υποδιαίρεσης Τμήματος
xiii. Όνομα Υποδιαίρεσης Τμήματος

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
08/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
08/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
6b877ff2-6354-47b5-8bdc-c70189c3b9d0
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.810913085938 34.43947785076, 31.810913085938 35.787462390871, 34.821166992188 35.787462390871, 34.821166992188 34.43947785076))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2016 to 30/12/2019
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μαρία Τσιάκκα
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

30