Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο Υπουργείο για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα οικονομίας. Αποστολή του η διασφάλιση συνθηκών μακροοικονομικής σταθερότητας και ορθολογική διαχείριση των πόρων και των οικονομικών υποχρεώσεων του δημοσίου, για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Προϋπολογισμός 2021 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-23

Σύνολο ψήφων: 0

Εκτίμηση Δαπανών και εσόδων του Κράτους για το έτος 2020 και τριετής πρόβλεψη / πλαίσιο. Απεικονίζει τη Δημοσιονομική πολιτική.

Τα δεδομένα περιλαμβάνουν:

i. Κωδικός Υπουργείου /Ανεξάρτητης Υπηρεσίας
ii. Όνομα Υπουργείου /Ανεξάρτητης Υπηρεσίας
iii. Έσοδο/Έξοδο
iv. Κωδικός Λογαριασμού / Account Code
v. Περιγραφή / Description
vi. Ποσό / Base Amount
vii. Κωδικός Ομάδας Λογαριασμών
viii. Όνομα Ομάδας Λογαριασμών / Name
ix. Άρθρο
x. Όνομα Άρθρου / Name
xi. Κωδικός Τμήματος
xii. Όνομα Τμήματος / Name
xiii. Κωδικός Υποδιαίρεσης Τμήματος
xiv. Όνομα Υποδιαίρεσης Τμήματος

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
21/07/2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
21/07/2021
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
aa4b7b3f-3c5e-4012-bb9f-424cdf14142d
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.920776367188 34.457597263123, 31.920776367188 35.707213757839, 34.920043945313 35.707213757839, 34.920043945313 34.457597263123))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2021 to 31/12/2023
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μαρία Τσιάκκα
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

65