Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι αρμόδια για την πυρόσβεση στην Κύπρο και αποτελεί τμήμα της Αστυνομίας Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Πυρκαγιές σε Σκυβαλότοπους ανά έτος

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τις πυργκαγιές που εκδηλώνονται σε σκυβαλότοπουε κατ΄έτος. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αναφέρονται στην περίοδο 2009 και εντεύθεν.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
10/05/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
27/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
e66ae9f9-d681-4df6-80e1-1ed5c3060a23
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.893310546875 34.390479146446, 31.893310546875 35.703589515608, 34.947509765625 35.703589515608, 34.947509765625 34.390479146446))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2009 to 31/12/2021
Γλώσσα
English
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Υπεύθυνος Αρχείου Π.Υ. Κύπρου 22802442
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

189