Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι αρμόδια για την πυρόσβεση στην Κύπρο και αποτελεί τμήμα της Αστυνομίας Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Πυροσβεστικοί Σταθμοί

Σύνολο ψήφων: 0

Θέσεις και πληροφορίες Πυροσβεστικών Σταθμών.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
24/08/2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
23/04/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
8445c92d-4500-41a8-a7d1-81fac032e0ff
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.854858398438 34.366960909265, 31.854858398438 35.814193951437, 34.876098632813 35.814193951437, 34.876098632813 34.366960909265))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2020
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Υπεύθυνος Αρχείου Π.Υ. Κύπρου 22802442
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

211