Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιος φορέας για την εφαρμογή της περί Μεταλλείων και Λατομείων Νομοθεσίας και της περί Εκρηκτικών Υλών Νομοθεσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Πωλήσεις Αδρανών Υλικών

Σύνολο ψήφων: 0

Σε αυτό το αρχείο υπάρχουν οι πωλήσεις αδρανών υλικών ανά Επαρχία. Σημειώνεται ότι μέρος των πωλήσεων απο τα λατομεία της Επαρχίας Λάρνακας διοχετεύονται στην αγορά της Επαρχίας Λευκωσίας.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
11/11/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
21/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
d5368170-6ee4-43bf-bf36-825aec719025
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.821899414063 34.448538048272, 31.821899414063 35.867630080139, 34.942016601563 35.867630080139, 34.942016601563 34.448538048272))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/1992 to 30/12/2016
Γλώσσα
English
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γεωργία Γεωργίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

56