Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η αποτελεσματική, αξιόπιστη διαχείριση όλων των διεργασιών σχετικά με την ακίνητη ιδιοκτησία.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Σποραδικά Τεμάχια - Κτηματικός / Χωρομετρικός Χάρτης

Σύνολο ψήφων: 0

Σποραδικά Τεμάχια  από τον Κτηματικό / Χωρομετρικό Χάρτη του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Τα δεδομένα διατίθενται μέσω υπηρεσίας WMS. Από την πιο κάτω υπηρεσία επιλέξτε από το Επίπεδο (Layer): Σποραδικά Τεμάχια

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
11/10/2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
11/10/2021
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
7f335a25-08e0-4d8d-90aa-15f0edf324fa
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.854858398438 34.394162127477, 31.854858398438 35.787462390871, 34.634399414063 35.787462390871, 34.634399414063 34.394162127477))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
11/10/2021
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
DLS Helpdesk
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

300