Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου είναι νομικό πρόσωπο δημορίου δικαίου (ΝΠΔΔ). Ιδρύθηκε το 1952 και έκτοτε είναι ο μεγαλύτερος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο με εγκατεστημένη ισχύ παραγωγής πέραν των 1470 MW.
Ιστοσελίδα

 

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Σταθμοί Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων (e-charging)

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος σταθμών φόρτισης ​ υπηρεσίας e-charge της ΑΗΚ. Η υπηρεσία προσφέρεται στους κατόχους ηλεκτρικών οχημάτων σε Παγκύπρια βάση. Με αυτή την υπηρεσία οι ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων θα έχουν πρόσβαση για ασφαλή και αξιόπιστη φόρτιση του οχήματος τους σε Δημόσιους χώρους όπου έχουν ήδη εγκατασταθεί φορτιστές.​ ​

Στον κατάλογο για κάθε σταθμό περιλαμβάνονται οι πιο κάτω πληροφορίες:

α. Κωδικός Σταθμού
β. Δήμος/Κοινότητα
γ. Όνομα Σταθμού Φόρτισης
δ. Διεύθυνση
ε. Ωρες Λειτουργίας
στ. Τηλέφωνο Επικοινωνίας
ζ. Αριθμός σημείων φόρτισης
η. Γεωγραφικό Μήκος
θ. Γεωγραφικό Πλάτος
 

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
29/03/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
10/07/2020
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
00f53316-d4c1-40fe-af93-a701c79f6576
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.755981445313 34.357891873211, 31.755981445313 35.832009993904, 34.854125976563 35.832009993904, 34.854125976563 34.357891873211))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
29/03/2022
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιανάκης Ιωάννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

2740