Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η διατήρηση της εργατικής ειρήνης, η προαγωγή ομαλών εργασιακών σχέσεων μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων, η πάταξη της αδήλωτης και παράνομης απασχόλησης, καθώς επίσης και η εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και η κατ’ επέκταση διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Στατιστικά Εργατικών Διαφορών - Απεργιών

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά δεδομένα από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων που αφορούν στις εργατικές διαφορές και απεργίες. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και καλύπτουν την περίοδο 1994 και εντεύθεν.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
01/09/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
05/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
5822d8aa-3b25-4c6d-85c6-69e721eb1918
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.953735351563 34.502878593263, 31.953735351563 35.787462390871, 34.843139648438 35.787462390871, 34.843139648438 34.502878593263))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/1993 to 30/12/2017
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Χρίστος Χρίστου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

153