Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η διατήρηση της εργατικής ειρήνης, η προαγωγή ομαλών εργασιακών σχέσεων μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων, η πάταξη της αδήλωτης και παράνομης απασχόλησης, καθώς επίσης και η εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και η κατ’ επέκταση διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Στατιστικά Ποινικών Διώξεων Εργοδοτών για Παραβιάσεις της Εργαστικής Νομοθεσίας

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά στοιχεία, ανά έτος, για τις ποινικές διώξεις που καταχωρήθηκαν στο Δικαστήριο, τις ποινικές διώξεις που εκδικάστηκαν και των ποινών που επιβλήθηκαν. Τα στοιχεία αφορούν υποθέσεις του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
01/09/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
05/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
d53a65a7-dca1-4963-916f-fcc09ed8d906
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.827392578125 34.154431651129, 31.827392578125 35.846204289522, 34.859619140625 35.846204289522, 34.859619140625 34.154431651129))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2009 to 31/12/2021
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Χρίστος Χρίστου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

107