Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η διαρκής και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, η διασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων ποιότητας της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος γενικά, η προστασία των εργαζομένων, του κοινού και του περιβάλλοντος από κινδύνους από ιονίζουσες ακτινοβολίες καθώς και από χημικές ουσίες.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Στατιστικά Στοιχεία Δικαστικών Υποθέσεων ανά Νομο/Κανονισμό

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά στοιχεία/πληροφορίες αναφορικά με τις υποθέσεις που εκδικάσθηκαν, τις ποινές που επιβλήθηκαν για παράβαση της εργατικής νομοθεσία για ασφάλεια και υγεία στην εργασία ανά Νόμο/Κανονισμό

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
31/07/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
27/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
100182f8-2fe4-4997-862e-178e081cf9ca
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.843872070313 34.348821855701, 31.843872070313 35.832009993904, 34.931030273438 35.832009993904, 34.931030273438 34.348821855701))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2011 to 31/12/2018
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Ελένη Τσεκμέ
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

119