Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδια Υπηρεσία για την εγγραφή και τήρηση του μητρώου των Εταιρειών, Συνεταιρισμών, Εμπορικών Επωνυμιών, Εμπορικών Σημάτων, Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, Βιομηχανικών Σχεδίων κλπ.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Στατιστικά Στοιχεία Κλάδου Εταιρειών (εκδοση αντιγράφων, έρευνες, καταχώρηση εκθέσεων και εγγράφων)

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά δεδομένα από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας αναφορικά με τα πιστοποημένα αντίγραφα που εκδόθηκαν, τις έρευνες, τις ετήσιες εκθέσεις που υποβλήθηκαν και τις καταχώρηση άλλων εγγράφων που υποβλήθηκαν από εταιρείες. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση, αφορούν την περίοδο από το 2000 και εντεύθεν.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
05/11/2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
05/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
18ec54fe-4e9f-445a-9140-053d801e63cf
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.920776367188 34.348821855701, 31.920776367188 35.796373910504, 34.953002929688 35.796373910504, 34.953002929688 34.348821855701))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2000 to 31/12/2019
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Τρύφωνας Τρύφωνος
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

155