Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η διαρκής και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, η διασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων ποιότητας της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος γενικά, η προστασία των εργαζομένων, του κοινού και του περιβάλλοντος από κινδύνους από ιονίζουσες ακτινοβολίες καθώς και από χημικές ουσίες.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Στατιστικά Στοιχεία Προστίμων και Ποινών που επιβλήθηκαν για Παραβάσεις Νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά στοιχεία/πληροφορίες αναφορικά με τις υποθέσεις που εκδικάσθηκαν, τις ποινές που επιβλήθηκαν καθώς και τους φακέλους ποινικής δίωξης που προωθήθηκαν στους εκπροσώπους της Νομικής Υπηρεσίας από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
31/07/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
27/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
7aebf7e2-d610-4d2f-925a-591c2a7c149a
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.843872070313 34.412291363453, 31.843872070313 35.805284430728, 34.931030273438 35.805284430728, 34.931030273438 34.412291363453))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2006 to 31/12/2017
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Ελένη Τσεκμέ
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

117