Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η αποτελεσματική, αξιόπιστη διαχείριση όλων των διεργασιών σχετικά με την ακίνητη ιδιοκτησία.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Στατιστικά Υποθηκών Ακινήτων

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά δεδομένα σε σχέση με τις υποθήκες ακινήτων, ανά επαρχία. Τα δεδομένα είναι σε μηνιαία βάση και σε αυτά περιλαμβάνονται:

α. Αριθμός Υποθηκών
β. Συνολικό Ποσό Υποθηκών

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
11/10/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
25/04/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Τριμηνιαία
Αναγνωριστικό
26c81c93-8de9-49c5-80ad-552e5744c69d
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.821899414063 34.330678876795, 31.821899414063 35.823102472531, 34.843139648438 35.823102472531, 34.843139648438 34.330678876795))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2017 to 30/09/2023
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Νεοκλής Νεοκλέους
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

856