Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η διατήρηση της εργατικής ειρήνης, η προαγωγή ομαλών εργασιακών σχέσεων μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων, η πάταξη της αδήλωτης και παράνομης απασχόλησης, καθώς επίσης και η εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και η κατ’ επέκταση διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Στατιστικά Aπεργιών ανά Τομέα Οικονομική Δραστηριότητας

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά δεδομένα από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων που αφορούν στις απεργίες ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και καλύπτουν την περίοδο 2013 και εντεύθεν.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
02/09/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
05/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
159e9445-93b6-4933-b275-6250e48dcf17
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.695556640625 34.35420729696, 31.695556640625 35.77492887569, 34.969482421875 35.77492887569, 34.969482421875 34.35420729696))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2012 to 31/12/2021
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Χρίστος Χρίστου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

209