Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Στατιστικοί Κωδικοί Δήμων και Κοινοτήτων της Κύπρου (LAU2)

Σύνολο ψήφων: 0

Οι στατιστικοί κωδικοί των δήμων και κοινοτήτων αποτελούν ένα σύστημα τετραψήφιων κωδικών αριθμών. Το πρώτο ψηφίο αντιπροσωπεύει τη διοικητική επαρχία (1 μέχρι 6).

Για τα ονόματα των δήμων, κοινοτήτων της Κύπρου χρησιμοποιήθηκε η γραφή όπως ετοιμάστηκε από τη Μόνιμη Κυπριακή Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων στην Ελληνική γλώσσα και ακολούθως η μεταγραφή τους στο Ρωμανικό αλφάβητο.

Τόσο οι κωδικοί όσο και τα ονόματα είναι συμβατά με το σύστημα LAU2 (Local Administrative Units compatible with NUTS).

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
12/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
12/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
ba475400-c9c8-420e-957c-1960d53d3dab
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.887817382813 34.448538048272, 31.887817382813 35.778549871932, 34.909057617188 35.778549871932, 34.909057617188 34.448538048272))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2016
Γλώσσα
English
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γεωργία Ιωάννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

143