Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο Υφυπουργείο για εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Στοιχεία Επικοινωνίας Υπευθύνων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων

Σύνολο ψήφων: 0

Στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνων ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων, ανά λιμενική εγκατάσταση. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται:

 • Port Facility Name
 • UN Locator Code
 • Port Facility IMO No
 • PFSO Name
 • PFSO Tel No.
 • PFSO Fax No.
 • PFSO Mobile No.
 • PFSO Email
 • Alternative PFSO Name
 • Alternative PSFO Tel No.
 • Alternative PFSO Fax No.
 • Alternative PFSO Mobile No.
 • Alternative PFSO Email
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
14/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
14/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
69922e4f-5d09-499f-a8fe-82e2de8828a0
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.827392578125 34.390479146446, 31.827392578125 35.864013145172, 35.167236328125 35.864013145172, 35.167236328125 34.390479146446))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
25/01/2017
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Τομέας Ασφάλειας και Προστασίας
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

39