Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιος φορέας για θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και δημόσιας διοίκησης.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Συγκεντρωτικά Στοιχεία για τις Άδειες Ασθενείας των Δημόσιων Υπαλλήλων και του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού

Σύνολο ψήφων: 0

Ετήσια συγκεντρωτικά στοιχεία για τις άδειες ασθενείας που έλαβαν οι μόνιμοι και έκτακτοι δημόσιοι υπάλληλοι και το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό, κατά Τμήμα / Υπουργείο.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
07/08/2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
29/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
ecc04fe7-480c-4aeb-82fd-1b1716857a3c
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.744995117188 34.376028963741, 31.744995117188 35.823102472531, 34.931030273438 35.823102472531, 34.931030273438 34.376028963741))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2014 to 31/12/2018
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Σταυρούλα Καπόλου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

488