Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου. Η Μείζων Λευκωσία είναι χωρισμένη σε δήμους αλλά η Μητροπολιτική εξουσία ανήκει στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Συγκοινωνίες Δήμου Λευκωσίας

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων αναφορικά με τα είδη συγκοινωνιών εντός των ορίων του Δήμου Λευκωσίας. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε είδος συγκοινωνίας περιλαμβάνονται:

(α) ονομασία
(β) περιγραφή
(γ) url με πληροφορίες

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
15/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
14/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
5f130db5-4082-46ac-893a-444e7b2bf497
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((33.386249542236 35.162748797875, 33.392772674561 35.164432818711, 33.396549224854 35.160784062831, 33.4006690979 35.165274816053, 33.401699066162 35.163590812652, 33.405818939209 35.166116804677, 33.406848907471 35.203436205639, 33.398609161377 35.206241482861, 33.394145965576 35.204838856363, 33.386249542236 35.210168708164, 33.380756378174 35.209046663174, 33.376979827881 35.209046663174, 33.374576568604 35.20539990987, 33.370456695557 35.207644085131, 33.360843658447 35.200911373285, 33.357067108154 35.197825360482, 33.359470367432 35.194178103281, 33.352603912354 35.191652983139, 33.351230621338 35.181832325434, 33.344020843506 35.181832325434, 33.335781097412 35.176781239347, 33.341617584229 35.173974944786, 33.341274261475 35.170045969659, 33.348827362061 35.164152150993, 33.346080780029 35.161064742172, 33.345050811768 35.153205354539, 33.351917266846 35.155170272631, 33.358097076416 35.155450971342, 33.36633682251 35.158257905182, 33.373889923096 35.15853859324, 33.376293182373 35.161626097947, 33.380069732666 35.160503382522))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννης Χέπης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

170