Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Συγκριτικά Στοιχεία Κυριότερων Οικονομικών Δεικτών (Μηνιαία)

Σύνολο ψήφων: 0

Συγκριτικά στοιχεία κυριότερων οικονομικών δεικτώνπου ετοιμάζονται σε μηνιαία βάση από την Στατιστική Υπηρεσία. Περιλαμβάνονται συγκριτικά στοιχεία για τους δείκτες που αφορούν τους πιο κάτω τομείς:

 • Μεταποίηση
 • Ενέργεια
 • Κατασκευές
 • Χονδρικό και λιανικό εμπόριο
 • Mεταφορές και Αποθήκευση
 • Tαξιδιωτική κίνηση
 • Δείκτης κύκλου εργασιών
 • Eξωτερικό εμπόριο
 • Eργατικές στατιστικές
 • Tιμάριθμος
 • Δημόσια Οικονομικά
 • Χρηματιστηριακή αγορά
 • Nομισματικά (καταθέσεις / δάνεια)
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
22/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
22/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Μηνιαία
Αναγνωριστικό
0a0e8702-1026-4e09-b94e-9efb8eb4ddb0
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.827392578125 34.2816164982, 31.827392578125 35.846204289522, 34.991455078125 35.846204289522, 34.991455078125 34.2816164982))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2001
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αγάθη Σωφρονίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

27