Πρωτεύουσες καρτέλες

Ο αρμόδιος κρατικός φορέας του χημικού, βιολογικού/ μικροβιολογικού και τοξικολογικού εργαστηριακού ελέγχου και λειτουργεί ως εθνικό κέντρο ελέγχου των τροφίμων, φαρμάκων, και άλλων βιομηχανικών προϊόντων αλλά και ναρκωτικών και αστυνομικών τεκμηρίων.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Συνολικά αποτελέσματα ελέγχου ποιότητας νερού - Οργανικοί Ρύποι

Σύνολο ψήφων: 0

Συνολικά αποτελέσματα ελέγχου ποιότητας του πόσιμου νερού (εντός και εκτός νομοθετικών ορίων) - Οργανικοί Ρύποι. Για κάθε αποτέλεσμα περιλαμβάνονται τα εξής πεδία:

  • Επαρχία (District)
  • Κωδικός Ζώνης Παροχής νερού (Zone Code)
  • Περιγραφή Ζώνης Παροχής Νερού (Zone Descripton)
  • Πόλη/Χωριό (City/Village)
  • Ημερομηνία Δειγματοληψίας (Sampling Date)
  • Παράμετρος (Parameter)
  • Αποτέλεσμα (Result)
  • Νομοθετικό όριο (Legal Limit)
  • Μονάδα Μέτρησης (Unit)
  • Αριθμός δείγματος Γενικού Χημείου (GSL No)

Επίσης, παρέχονται σε ξεχωριστό αρχείο πρόσθετες βοηθητικές πληροφορίες για κατανόηση και ερμηνεία των παρεχόμενων αποτελεσμάτων.

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
23/06/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
06/09/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Εξαμηνιαία
Αναγνωριστικό
d668c0d1-e8f2-474a-be33-0ebd5010fa6b
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.547241210938 34.348821855701, 31.547241210938 35.778549871932, 35.051879882813 35.778549871932, 35.051879882813 34.348821855701))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2017 to 31/12/2022
Γλώσσα
Greek (Cyprus)
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αγάθη Αναστάση
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

541