Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων με την επεξεργασία συγκεκριμένων σχεδίων και μέτρων για υλοποίηση της πολιτικής αυτής.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Συνολική Δαπάνη και Αιτήσεις που αφορούν πληρωμή λόγω Πλεονασμού ανά Έτος

Σύνολο ψήφων: 0

Πίνακες που παρουσιάζουν τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, εγκρίθηκαν ή απορρίφθηκαν, καθώς και η συνολική δαπάνη από το Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού ανά έτος. Τα στοιχεία είναι ετήσια και αφορούν τα έτη 1995 και μετά.

Σημείωση: Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις που εγκρίθηκαν ή απορρίφθηκαν ένα συγκεκριμένο χρόνο, δεν αντιστοιχούν στις υποβληθείσες αιτήσεις του ίδιου χρόνου. Επίσης, ο αριθμός των εγκρίσεων, δεν αντιστοιχεί απαραίτητα με το ποσό της δαπάνης, λόγω του χρόνου που μεσολαβεί από την έγκριση μέχρι την έκδοση/εξαργύρωση της επιταγής/εμβάσματος.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
11/10/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
20/03/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
aa76dba5-7861-4dea-964b-0a4bc9fd7f66
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.953735351563 34.339750856855, 31.953735351563 35.778549871932, 34.854125976563 35.778549871932, 34.854125976563 34.339750856855))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/1995 to 31/12/2017
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Σταύρη Χρίστου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

103