Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή τους είναι η διασφάλιση του δικαιώματος των Κυπρίων πολιτών και των επισκεπτών της Κύπρου για πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ασφαλή και αποτελεσματικά φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Συνταγολόγιο Κρατικών Νοσηλευτηρίων

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος φαρμακευτικών προϊόντων με δυνατότητα συνταγογράφησης στα δημόσια νοσηλευτήρια. Για κάθε φαρμακευτικό προϊόν περιλαμβάνονται τα πιο κάτω πεδία:

(α) Pharmaceutical Product
(β) ATC Code
(γ) Unit Size
(δ) Price Level Indicator
(ε) Route of Administration
(στ) Active Ingredient

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
11/08/2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
09/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
abe199fe-b455-4aed-97ed-0f88628c7a16
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.783447265625 34.390479146446, 31.783447265625 35.792753726182, 34.793701171875 35.792753726182, 34.793701171875 34.390479146446))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
11/08/2020
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Έλενα Καϊσή
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

436