Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο Υπουργείο για θέματα τοπικής αυτοδιοιήκησης, μετανάστευσης, πολεοδομίας, κτηματολογίου και στεγαστικής πολιτικής.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Σωματεία και ιδρύματα που έχουν διαγραφεί και βρίσκονται υπό εκκαθάριση

Σύνολο ψήφων: 0

Πίνακας με σωματεία/ιδρύματα και λέσχες που έχουν διαγραφεί από το μητρώο και βρίσκονται υπό εκκαθάριση. Αυτά τα Σωματεία / Ιδρύματα/λέσχες έχουν απολέσει το δικαίωμα άσκησης κάθε δραστηριότητας που αναφέρεται στο καταστατικό τους, περιλαμβανομένου του δικαιώματος του συμβάλλεσθαι και της αποξένωσης οιασδήποτε περιουσίας, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκκαθάρισή τους, ενώ τα διοικητικά τους συμβούλια οφείλουν να ενημερώνουν κάθε τρίτον ενδιαφερόμενο ή/και συμβαλλόμενο για την υπό εξέλιξη διαδικασία διάλυσης.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
23/03/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
23/02/2023
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
04d39ea3-a643-4465-accf-c3fea8d42c95
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.790771456435 34.369889288626, 31.790771456435 35.772514831921, 34.822998018935 35.772514831921, 34.822998018935 34.369889288626))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2020 to 31/12/2021
Γλώσσα
Greek (Cyprus)
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Κώστας Γρηγοριάδης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

463