Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Σύστημα Ταξινόμησης Δήμων, Κοινοτήτων και Ενοριών της Κύπρου (GEOCODES)

Σύνολο ψήφων: 0

Οι στατιστικοί κωδικοί των δήμων και κοινοτήτων αποτελούν ένα σύστημα τετραψήφιων κωδικών αριθμών.

Το πρώτο ψηφίο αντιπροσωπεύει τη διοικητική επαρχία (1 μέχρι 6). Οι κωδικοί αριθμοί των ενοριών είναι εξαψήφιοι, που καθορίζονται επεκτείνοντας κατά δύο ψηφία τον τετραψήφιο κωδικό της κάθε κοινότητας ή δήμου (όπου υπάρχουν ενορίες).

Οι τοπικές εδαφικές μονάδες (δήμοι, κοινότητες και ενορίες) που βρίσκονται εξ ολοκλήρου στο κατεχόμενο μέρος της Κύπρου σημειώνονται στο πεδίο Notes με έναν αστερίσκο (*).

Οι τοπικές εδαφικές μονάδες που έχουν μόνο μέρος τους κατεχόμενο σημειώνονται με δύο αστερίσκους (**).

Για τα ονόματα των δήμων, κοινοτήτων και ενοριών της Κύπρου χρησιμοποιήθηκε η γραφή όπως ετοιμάστηκε από τη Μόνιμη Κυπριακή Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων στην Ελληνική γλώσσα και ακολούθως η μεταγραφή τους στο Ρωμανικό αλφάβητο. Οι ονομασίες οι οποίες βρίσκονται εντός παρενθέσεων δεν αποτελούν μέρος της επίσημης ονομασίας μιας τοπικής εδαφικής μονάδας, αλλά αναγράφονται για διευκρινιστικούς σκοπούς.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
28/11/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
12/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
d27ed1b3-a3e5-4b7d-b1df-f5e1a7a322c0
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.931762695313 34.376028963741, 31.931762695313 35.832009993904, 34.963989257813 35.832009993904, 34.963989257813 34.376028963741))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
30/12/2015
Γλώσσα
English
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γεωργία Ιωάννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

4603