Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων έχει υπό την ευθύνη του τη διαχείριση της αρχαιολογικής κληρονομιάς της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Τέλη μουσείων, μνημειών και αρχαιολογικών χώρων

Σύνολο ψήφων: 0

Τέλη μουσείων, μνημειών και αρχαιολογικών χώρων υπό την αρμοδιότητα του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
08/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
08/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
08395f87-3046-4ddd-bdb3-ccc1c3353b2f
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.926269615069 34.306387786272, 31.926269615069 35.73387948596, 34.85595700331 35.73387948596, 34.85595700331 34.306387786272))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
02/10/2016
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Χρυσάνθη Κούννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

88