Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδια κρατική υπηρεσία για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ταχυδρομικοί Κώδικες ανά Δήμο/ Κοινότητα και Επαρχία

Σύνολο ψήφων: 0

(α) Κατάλογος ταχυδρομικών κώδικων ανά Δήμο/ Κοινότητα και Επαρχία

(β) Αντιστοίχιση ταχυδρομικών κωδικών και πανευρωπαικών κωδικών LAU2 (Local Administative Units)

 

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
15/11/2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
10/11/2021
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
a5d2fe26-5194-458b-85a7-e121e7cc8a3b
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.909790039063 34.403227236495, 31.909790039063 35.778549871932, 34.810180664063 35.778549871932, 34.810180664063 34.403227236495))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/09/2021
Γλώσσα
English
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Δημήτρης Παντοπώλης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

387