Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδια κρατική υπηρεσία για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ταχυδρομικός Κώδικας ανά Δρόμο σε Αστικές Περιοχές (ΑΝΕΝΕΡΓΟ)

Σύνολο ψήφων: 0

** ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΑΠΟ ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΔΩ **

Κατάλογος ταχυδρομικού κώδικα, ανά δρόμο για τις αστικές περιοχές της Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα πιο κάτω πεδία:

(α) Ονομασία Δρόμου
(β) Όριο Δρόμου (από - μέχρι)
(γ) Ταχυδρομικός Κώδικας
(δ) Περιοχή

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
2017-12-29
Ημερομηνία δημοσίευσης
29/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
af0e3e23-1d34-49c0-9141-4e2b9e205785
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((33.30883026123 35.120803682386, 33.30883026123 35.197711386173, 33.422813415527 35.197711386173, 33.422813415527 35.120803682386))
POLYGON ((33.575077056885 34.894264858707, 33.575077056885 34.956755480438, 33.653011322021 34.956755480438, 33.653011322021 34.894264858707))
POLYGON ((32.97306060791 34.656704086615, 32.97306060791 34.715988619351, 33.112449645996 34.715988619351, 33.112449645996 34.656704086615))
POLYGON ((32.392845153809 34.739690542603, 32.392845153809 34.801734788644, 32.469062805176 34.801734788644, 32.469062805176 34.739690542603))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος
Περίοδος Αναφοράς
29/11/2017
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Δημήτρης Παντοπώλης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

50316